I SAMARBETE MED GEE FINANCE
Bildkälla: Gee Finance

Gee Finance bäddar för kraftig kundtillväxt

Emission Traditionella banker har bara sett på och iakttagit den omställningen som arbetsmarknaden nu genomgår, vilket har skapat en stor lucka på marknaden för banktjänster till frilansare – En lucka som Gee fyller.

I en tid där arbetsmarknaden genomgår en drastisk förändring och storbankernas dominans utmanas av nya disruptiva, nischade fintechbolag och neo-banker, uppkommer stora möjligheter. Gee erbjuder en specifik grupp, frilansare, som arbetar uppdragsbaserat eller är egenanställda, en finansiell inkludering där de kan erbjudas samma finansiella och administrativa tjänster som fast anställda har. Denna starkt växande målgrupp beräknas innefatta 25% av den arbetsföra befolkningen i världen inom de närmsta åren.

Gee kommer att kunna tillgodose de behov och utmaningar som många av de egenanställda i gig-ekonomin står inför, inte minst utifrån ett personekonomiskt finansiellt behov. Gee ska hjälpa till med vardagsärenden såsom betalkort, försäkringar, samt underlätta genom förskott på fakturor. Personerna skall också kunna erhålla finansiering för utrustning såsom en dator, kamera eller andra arbetsverktyg/instrument som en frilansare behöver för att kunna utföra uppdrag. Gee kommer via målgruppsanalys, aggregerade tjänster samt en unik kreditbedömning bli frilansarnas primära ”bank”.

Gee har till dags dato slutit samarbetsavtal och överenskommelser med ett flertal större organisationer, en medlemsorganisation inom musik- och kultur med idag ca 1.000 medlemmar, vilket kommer att expandera kraftigt under 2023, ett B2C-företag som tillhandahåller monteringstjänster till hushåll med idag ca 1.000 frilansare samt ett globalt företag som förser transportföretag och deras frilansare med produkter och tjänster med en potential på ca 100 000 kunder till Gee. 

Motiv till Erbjudande

Gee genomför nu en kapitalanskaffning för att säkerställa en lansering av ett urval av produkter för den svenska marknaden som blir den första. Planen är att tillsammans med Gee’s samarbetspartners lansera tjänsten under första kvartalet 2023. Successivt kommer fler gig-plattformar och kluster av frilansare att kopplas på Gee’s ekosystem samt erbjudas såväl finansiella och administrativa tjänster som inkluderar dem i samhället fullt ut.

Ordförande och VD har ordet

Vi är snart i ett läge där var fjärde yrkesverksam person är frilansare. Detta innebär en stor möjlighet att arbeta under friare former vilket är till gagn för såväl uppdragsgivare som uppdragstagare. Det finns dock en stor nackdel; frånvaron av finansiell trygghet och inkludering för den flexibelt anlitade frilansaren. Detta råder nu Gee Finance bot på genom att erbjuda frilansare finansiella tjänster, försäkringar, pensionsavsättningar, redovisningshjälp, fysisk och psykisk hälsovård med mera. Vi vill kort sagt vara den finansiella och hälsovårdande tryggheten för den enskilde frilansaren. Detta är en angelägen uppgift som det är ett stort nöje för oss att utföra, med tillväxt och lönsamhet.

- Lars Wiigh, Styrelseordförande

Vi ser ett enormt behov av finansiella tjänster hos frilansare och Gee intar marknaden med ett unikt värdeerbjudande i en tid då behovet av ekonomiskt stöd är större än på länge. För att kunna ta tillvara på denna affärsmöjlighet fullt ut genomför vi nu en kapitalanskaffning och kan på så sätt påskynda en lansering. Vi har några händelserika månader framför oss och vill välkomna såväl befintliga som nya aktieägare att vara med och bygga den primära banken för frilansare. Jag ser mycket fram emot vår gemensamma resa framöver!

-Vidar Brudvik, VD

Läs mer om Emissionen här

 

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Gee Finance. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER