I SAMARBETE MED ALLIGO
Bildkälla: Stockfoto

Intervju med Clein Ullenvik, vd för Alligo

#Femsnabba Alligo är en ledande nordisk aktör inom arbetskläder, personligt skydd, verktyg och förnödenheter. Bolaget har genomfört en framgångsrik integration av Swedol och Tools och är nu redo att satsa på försäljning och fortsatt utveckling av egna varumärken - för att driva långsiktigt, lönsam och hållbar tillväxt.

1. Var befinner sig Alligo just nu och hur ser närmsta åren ut?

 - Alligo avslutade det första halvåret 2023 med ett starkt resultat och bra kassaflöde – vi fortsatte växa lönsamt på en utmanande marknad. Även på en svagare marknad ser vi fortsatta goda möjligheter till stabil utveckling och driva vår strategi - att vara ett integrerat företag med starkt fokus på operationell effektivitet.

2. Vad i närtid påverkar bolagets position mest?

- Vi ökar säljaktiviteterna på alla marknader. I Norge och Finland vill vi öka andelen små och medelstora kunder, bland annat har vi investerat i fler och bättre butiker. I Sverige är fokus att stärka marginalerna inom industrisegmentet genom förbättrad sälj- och sortimentsstyrning, samtidigt som vi fortsätter att expandera i attraktiva tillväxtområden, bl a med en ny butik i Boden som öppnar vid årsskiftet.

- I övrigt är det klart vi som andra bolag följer inflationen noggrant och vi jobbar kontinuerligt med att förbättra prisbilden samtidigt som vi förhandlar med leverantörer – för att stärka vår gemensamma konkurrenskraft. 

3. Vilka är Alligos största utmaningar och möjligheter?

 - De senaste två åren har vi haft stort internt fokus på att integrera Swedol och Tools och bygga Alligo. 2022 förändrade vi organisationsstrukturen, samordnade logistiken i Sverige, bytte IT-och affärssystem och fusionerade bolag – så det var ett relativt utmanande år.

Nu står vi väl rustade för att hantera det rådande konjunkturläget. Vi jobbar vidare med att utveckla kundmixen till mer små- och medelstora företag, utveckla vårt erbjudande, inom såväl produkter som tjänster, samt fortsätta förvärva bolag som matchar vår förvärvsstrategi.

4. Berätta lite om era visioner. Var är ni på väg?

 - Alligo är idag ett integrerat bolag med en skalbar plattform som kan fortsätta driva långsiktigt lönsam och hållbar tillväxt, både organiskt och genom förvärv. Vi har bra förutsättningar att kunna fokusera på säljstyrning, implementering av vårt nordiska sortiment, utveckla vårt erbjudande och effektivisera våra processer. Sammantaget ger detta oss goda möjligheter att fortsätta driva Alligos verksamhet effektivt och framgångsrikt.

Vår vision är att fortsätta vara en ledare i den nordiska konsolideringsprocessen och vi kommer fortsätta att förvärva rätt bolag vid rätt tillfälle under 2023 och framåt.

5. Vad kan en aktieägare förvänta sig av er som bolag?

 - Alligo är en långsiktig investering - historiskt har vi under Swedol-eran genererat en stabil avkastning, även i tuffare tider. Vår balanserade kundmix bestående av små, medelstora företag och stora företag inom 8 olika branschsegment ger oss en starkare motståndskraft i tider med svagare konjunktur. Detta kombinerat med en skalbar plattform, fortsatt fokus på egna varumärken och att växa både organiskt och genom förvärv gör oss till en stabil investering.  

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Alligo. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER