I SAMARBETE MED MOBERG PHARMA
Bildkälla: Moberg Pharma

Moberg Pharma lanserar Terclara® på svenska apotek och erbjuder möjlighet att teckna aktier via teckningsoptioner (handel pågår)

Annons Moberg Pharmas målsättning är att göra läkemedlet Terclara® till det ledande behandlingsalternativet för nagelsvamp globalt

Vad för typ av läkemedelsbolag är Moberg Pharma?
Moberg Pharma, ett svenskt läkemedelsföretag, fokuserar på att kommersialisera egna läkemedel baserade på beprövade substanser. Deras produkt Terclara® är ett banbrytande nagelsvampsläkemedel som har visat världsledande svampdödande effekt. Terclara® är ett godkänt läkemedel i 13 EU-länder och introducerades i första landet på svenska apotek i februari i år, där lanseringen har överträffat förväntningarna.

Vad gör Terclara® unik jämfört med andra nagelsvampsbehandlingar?
Terclara® skiljer sig från andra behandlingar genom att vara den första utvärtes behandlingen som uppnår svampfrihet på samma nivå som dagens tablettbehandling, men utan risk för de biverkningar som tablettbehandlingarna kan innebära, med interaktion med andra läkemedel eller leverskador. I två fas 3 studier om totalt mer än 800 patienter blev 76% av patienterna svampfria av behandlingen, vilket är världsledande. Lanseringen av Terclara® i Sverige har varit framgångsrik med ett starkt intresse och efterfrågan från både apotek och konsumenter.

Hur har lanseringen av Terclara® i Sverige gått?
Lanseringen av Terclara® i Sverige sker i samarbete med marknadspartnern Allderma och har varit framgångsrik, då produkten har mött en stor efterfrågan och sålt slut på apoteken. Detta har genererat i ytterligare inköp från apotekskedjor, vilket möts med ett välfyllt grossistlager.

Vilka partnersamarbeten har Moberg Pharma för internationell lansering?
Moberg Pharma planerar att bygga ett specialistläkemedelsföretag med egen försäljning i USA och försäljning via kommersiella partners på övriga marknader för att lansera Terclara®. Moberg Pharmas plan är att upprepa den resa som gjordes med Nalox®/Kerasal Nail®, deras första generations nagelsvampsprodukt, där direktförsäljning i USA kombinerades med strategiska samarbeten i ett antal större regioner. Förutom lanseringen i Sverige har de även säkrat kommersiella partneravtal i Europa, Kanada, Israel och Sydkorea med marknadsledande aktörer såsom Bayer och Cipher Pharmaceuticals. Genom att samarbeta med partners kan ett litet bolag som Moberg Pharma lansera globalt och dra nytta av partners lokala expertis och infrastruktur för att maximera försäljning på respektive marknad.

Vad är potentialen för Terclara® på den globala marknaden?
Den globala försäljningspotentialen för MOB-015 uppskattas till 250–500 MUSD årligen. De viktigaste marknaderna för Terclara® förväntas vara USA, EU, Japan, Kanada och Kina, samtliga med beviljade patentskydd till och med 2032, dessutom med pågående  patentansökningar som, förutsatt beviljande, kan förlänga skyddet ytterligare. Nu pågår lansering i Sverige. Steg två av lanseringen kommer att vara en paneuropeisk utrullning tillsammans med partnern Bayer som förväntas starta efter att ytterligare terbinafin (den aktiva substansen i Terclara®) säkrats – registreringsansökan för att inkludera en till terbinafintillverkare lämnades in i april i år. Därefter följer global expansion med USA, Kanada och Asien. Bolaget genomför en pågående fas 3-studie i Nordamerika för att även kunna kommersialisera produkten i USA, den i särklass största nagelsvampsmarknaden. Studien löper på enligt plan och Moberg Pharma kan presentera toplinedata i januari 2025.

Nagelsvamp utgör ett väsentligt medicinskt behov och är vanligt, med mer än 100 miljoner patienter i EU och USA. Trots att var tionde person har nagelsvamp, saknas idag bra behandlingsalternativ.

Vad har VD:n att säga till investerare om Moberg Pharma?
“Som VD för Moberg Pharma är jag otroligt stolt över att vi har fått läkemedlet Terclara® godkänt i Europa och påbörjat lanseringen. Med Terclara® har vi möjlighet att göra verklig skillnad för miljontals människor som lider av nagelsvamp runt om i världen globalt och samtidigt skapa värde för våra aktieägare. Vi ser på framtiden med tillförsikt och entusiasm, med vetskapen om att vi har rätt strategi, produkter och team för att nå våra mål och göra en varaktig positiv inverkan på hälsan hos människor världen över.”

- Anna Ljung

Om teckningsoptionerna
I augusti 2023 genomförde Moberg Pharma en emission som övertecknades till cirka 130 % av de units (aktie + teckningsoption) som var tillgängliga för teckning. Därför finns det nu en investeringsmöjlighet i teckningsoptioner med teckningsperiod 5-19 juni som utgör en attraktiv möjlighet att komma in i bolaget.

Läs mer om Moberg Pharma och erbjudandet av teckningsoptioner på företagets hemsida.

Köp teckningsoptioner via Avanza

Köp aktier via Avanza

Köp teckningsoptioner via Nordnet

Köp aktier via Nordnet


Denna annons ska betraktas som marknadsföringsmaterial. Informationen i denna annons varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Moberg Pharma. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner serie TO 2 har endast skett genom det prospekt som Moberg Pharma offentliggjorde den 14 augusti 2023. Läsare ombeds att läsa prospektet för en beskrivning av de potentiella risker och fördelar som är förknippade med en investering i Moberg Pharma.

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Moberg Pharma . Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER