I SAMARBETE MED WICKET GAMING
Bildkälla: Wicket Gaming

IPO för snabbväxande mobilspelsbolaget Wicket Gaming

IPO Wicket Gaming är ett svenskt spelutvecklingsbolag. Bolaget har ett erfaret team med gedigen kunskap inom den mobila affärsmodellen som ofta benämns F2P. F2P innebär att spelet är gratis att ladda ned, men att spelaren kan erhålla fördelar eller spelvaluta genom så kallade in-app purchases eller mikrotransaktioner.

Wicket Gaming fokuserar på mobilspel för de största mobila operativsystemen Android och iOS med en kommande serie av sportmanagerspel. Bolagets första titel, Cricket Manager, har redan mjuklanserats på både Android och iOS och förväntas kunna lanseras globalt senare under 2021. Målet är att skapa ett av världens mest populära cricketmanagerspel för mobila enheter och att använda en teknisk plattform för att bredda spelportföljen till att innefatta andra sportmanagerspel.

Inom spelmarknaden utgör mobilspel det snabbast växande segmentet med en andel om 49 procent av industrins totala omsättning och en årlig tillväxt om 25,6 procent år 2019–2020. Cricket är den näst största sporten i världen, efter fotboll, med över 2,5 miljarder fans globalt.Trots detta saknas cricket managerspel till mobila enheter. Wicket Gaming såg en möjlighet i detta år 2015 när Bolaget grundades. Nu, drygt fem år senare, är Cricket Manager nästintill redo att göra inträde på cricketmarknaden inom mobilspel. Spelet är positionerat i en ännu obearbetad del av spelindustrin och riktar sig mot geografiska segment präglade av hög tillväxt. Cricket är mest populärt i länder som Indien, Pakistan och Bangladesh, där tillgängligheten av mobila enheter och internet ökar kraftigt. Utöver dessa länder är cricket också omtyckt i England, Australien och Nya Zeeland. Som sport växer cricket i popularitet i såväl USA som Europa.

Wicket Gaming grundades år 2015 med visionen att utveckla världens bästa managerspel för mobila enheter. Sedan dess har vi arbetat hårt för att uppfylla den drömmen med lanseringen av vår första titel; Cricket Manager. Vi identifierade tidigt cricket som en marknad med en oerhörd potential, särskilt då länder som exempelvis Indien just nu upplever en teknisk revolution där mobila enheter och internet blir mer tillgängligt än någonsin.

Wicket Gaming är på väg in i en ny fas där vi ser möjligheten att flytta fram våra positioner och bli en utmanande aktör inom mobila sportmanagerspel. Vi har sedan start riktat vår uppmärksamhet mot att bygga ett starkt team med gedigen erfarenhet av att bygga mobila managerspel. Cricket Manager är enligt vår mening ett mycket välutvecklat managerspel inom cricket. Det skall också tilläggas att den tekniska plattformen som ligger till grund för Cricket Manager lätt kan anpassas till managerspel inom andra sporter. Detta ger oss stora skalfördelar framöver samtidigt som vi snabbare kan utveckla nya spel och ta dem till marknaden. Vi ser med stor spänning fram emot att notera Bolaget på Spotlight och därigenom kunna erbjuda investerare som delar vårt intresse för mobilspel inom sportgenren en möjlighet att bli delägare i Wicket Gaming och följa med på vår tillväxtresa.

Med kapitaltillskottet från emissionen bedömer vi att Cricket Manager har en god möjlighet att nå flera miljoner nedladdningar. Vi jämför oss gärna med spelet Top Eleven som haft en enorm framgång med över 220 miljoner nedladdningar. Vi ser oss även, inom en nära framtid, inleda utvecklingen av flera andra mobila managerspel inom andra sporter och därmed åstadkomma en mer diversifierad portfölj med avsevärt lägre risk. Naturligtvis står vi också inför många utmaningar i att bygga vidare ett framgångsrikt Cricket Manager, men vi är övertygade att vi är väl rustade att nå vår höga ambitionsnivå.

Vi är nu redo att ta oss an slutfasen i den plan som påbörjades 2018 med målet att sjösätta Cricket Manager globalt. Vi har sedan dess uppnått flera kritiska delmål såsom initial införskaffning av kunskap genom en Alpha-lansering till en selektiv  målgrupp, mjuklansering i flertalet länder och inhämtning av nödvändig användarförståelse. Vi välkomnar nu Er att bli delägare i den framtida marknadsutmanaren inom mobila sportmanagerspel! 

Eric de Basso vd Wicket Gaming


Erbjudandet i sammandrag

Pris per aktie: 7 SEK
Pre-Money Värdering: 19,1 MSEK
Emissionsvolym: 19,1 MSEK (möjlighet till SEK 2,1 Miljoner i övertilldelning) 
Post-Money Värdering: 38,2 MSEK (vid full övertilldelning SEK 40,3 miljoner) 
Antal aktier i erbjudandet: 2 727 338 aktier (plus ev. övertilldelning 300 000 st aktier) 
Teckningsåtagande:  SEK 14,75 miljoner, motsvarande 77,3%  av erbjudandet
Användning av kapital:   

  • 37% Operativa kostnader
  • 35% Färdigställande av Cricket Manager
  • 28% Marknadsföring

Teckningsperiod: 21  juni – 5 juli 2021
Planerad första Handelsdag: 22 juli 2021 på Spotlight

Läs mer och teckna här: https://wicketgaming.com/ipo-2021/

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Wicket Gaming. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER