Bildkälla: OBJM / Shutterstock.com

Metallvärden förvärvar Grängesberg Exploration, planerar företrädesemission och avyttrar dotterbolag

Metallåtervinningsbolaget Metallvärden uppger idag att de ska förvärva återvinnings- och mineralprojektsbolaget Grängesberg Exploration genom nyemitterade aktier.. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Inför samgåendet har bolaget skrivit ned flera skulder och kvittat fordringar genom teckning av nyemitterade aktier.

Samgåendet och kvittningarna innebär en utspädningseffekt på cirka 80 procent för nuvarande aktieägare.

I samband med förvärvet blir Grängesbergs ägare huvudägare i Metallvärden och vid en extra bolagsstämma ska ett förslag om en företrädesemission på cirka 40 miljoner kronor framläggas. Avsikten är att minst 30 miljoner kronor av dessa ska vara garanterade.

Slutligen avyttras tre av Metallvärdens icke-aktiva och förlustbringande dotterbolag för en sammanlagd köpeskilling om 3 kronor.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER