Bildkälla: Stockfoto

Orgo Tech minskar omsättning under fjärde kvartalet – listar en rad mål för 2019

Orgo Tech minskar omsättning under fjärde kvartalet – listar en rad mål för 2019

Teknikbolaget Orgo Tech minskade omsättningen i det fjärde kvartalet.

Omsättningen uppgick till 0,6 miljoner kronor (0,9), en minskning med 33 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet samt resultatet före och efter skatt blev -0,5 miljoner kronor (-0,1). Resultat per aktie hamnade på -0,05 kronor (-0,01).

Orgo Tech föreslår 0 kronor i utdelning (0).

"Det ekonomiska utfallet av 2018 blev negativt vilket jag inte alls är nöjd med. Del i orsaken till det negativa resultatet var för att vi lade ett alltför stort fokus på att vidareutveckla våra egna tjänster vilket bidrog till att antalet medarbetare blev för högt sett till de intäkter som blev utfallet av vår satsning. Mot den bakgrunden har det fallit sig naturligt att 2019 inledningsvis har varit en tid då stenar har lyfts på för att optimera driften och skala bort samtliga kostnader som inte beräknas bära sig. Det är bolagets förhoppning och tro att detta tillsammans med ett större fokus på konsultdelen av verksamheten ska skapa förutsättningar för en lönsammare utkomst av 2019", skriver vd Mathias Palmkvist i rapporten.

Företaget har satt upp en rad mål för 2019. Bolagets målsättning är att växa med lönsamhet. Samtliga mål som följer:
* Avseende IMGO - Nå totalt 100 000 nedladdningar av IMGO på AppStore och Google Play.
* Avseende konsultdelen (Orgoweb) - Teckna ett flertal storkundsavtal (över 200 000 kr).
* Avseende verksamheten i stort - skapa lönsamhet tillsammans med fortsatt omsättningsökning

Orgo Tech, Mkr Q4-2018 Q4-2017 Förändring
Nettoomsättning 0,6 0,9 -33,3%
Rörelseresultat -0,5 -0,1
Resultat före skatt -0,5 -0,1
Nettoresultat -0,5 -0,1
Resultat per aktie, kronor -0,05 -0,01
Utdelning per aktie, kronor 0 0
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER