Bildkälla: Stockfoto

Quickbit minskar omsättning men ökar ebitda-resultatet

Fintechbolaget Quickbit som utvecklar tekniklösningar redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Det justerade ebitda-resultatet förbättrades.

Omsättningen sjönk 7,5 procent till 81,6 miljoner euro (88,2).

Bruttovinsten blev 3,4 miljoner euro (3,4), med en bruttomarginal på 4,2 procent (3,9).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 0,8 miljoner euro (0,2), med en justerad ebitda-marginal på 1,0 procent (0,2).

Rörelseresultatet blev -1,1 miljoner euro (-0,6). Resultatet före skatt var -1,1 miljoner euro (-0,6).
Resultatet efter skatt blev -1,2 miljoner euro (-1,0). Resultat per aktie hamnade på -0,01 euro (-0,01).

"Hela organisationen har under de senaste månaderna varit fullt fokuserade på utvecklingen
av bolagets nya produkter för att kunna lansera dem brett inom en snar framtid. Jag är
stolt över det engagemang och arbete som har lagts ner för att lansera Quickbit Checkout,
vilket vi som utlovat gjorde innan årsskiftet", uppger interim vd Anders Jonson.

Han fortsätter.

"Vi fortsätter att lägga ner den tid som behövs för att kunna lansera en högkvalitativ produkt i Quickbit Pay, för att därefter stegvis öka synligheten för våra banbrytande B2B-produkter."

Under kvartalet har bolaget även hunnit lansera sitt konsumenterbjudande bestående av Quickbit App, Quickbit Card och Earn Wallet i Nederländerna.

"Det är ett viktigt steg i fortsättningen av vår geografiska expansion", uppger Quickbit-chefen.

Han pekar också på att bolaget har stärkt sin ledningsgrupp.

Quickbit, MEURQ2-2022/2023Q2-2021/2022Förändring
Nettoomsättning81,688,2-7,5%
Bruttoresultat3,43,40,0%
Bruttomarginal4,2%3,9%
EBITDA, justerat0,80,2300,0%
EBITDA-marginal, justerad1,0%0,2%
Rörelseresultat-1,1-0,6
Resultat före skatt-1,1-0,6
Nettoresultat-1,2-1,0
Resultat per aktie, EUR-0,01-0,01
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER