Bildkälla: Stockfoto

Lannebo Fastighetsfond ökade 21,9 procent i juli - fastighetssektorn tog revansch

Fonden Lannebo Fastighetsfond A SEK steg 21,9 procent i juli, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 18,0 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 36,5 procent och är därmed sämre än index som har minskat 31,3 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarduon bestående av Philip Hallberg och Tobias Kaj.

Efter att fastighetssektorn varit ner 42 procent efter det första halvåret stod juli för en rejäl revansch när index steg med 18 procent.

10-årsräntan i USA sjönk till 2,7 efter att nått en topp på cirka 3,5 procent. Något som enligt förvaltarna kan tolkas som en oro för att årets kraftiga räntehöjningar ska leda till recession.

"Vi bedömer att ökad konjunkturell oro är gynnsam för våra innehav med låg operationell risk givet en hög exponering mot reglerade bostadshyror, samhällsfastigheter och lager/industri", skriver förvaltarna.

Det är dock stora skillnader på utvecklingen inom sektorn i juli, K-fastigheter steg över 40 procent i gott sällskap med Annehem, Balder, Sagax, SLP och Trianon steg mer än 30 procent. Samtidigt som bland annat Oscar Properties föll över 10 procent.

Förvaltarna menar att den senaste tidens uppgång beror på att många bolag redovisat större likviditetsreserver under andra kvartalet vilket möjliggjorts av att banker visat sig beredda att öka exponeringen mot noterade fastighetsbolag.

Vidare anser förvaltarna att marknaden fokuserar för mycket nuvarande belåningsgrad och inte fullt ut beaktar skillnader avseende kassaflöden efter betalda utdelningar som kan användas för att amortera skulder.

Gällande aktiviteten i fonden har man tagit in ett nytt innehav i form av Atrium Ljungberg.

"Vi anser att värderingen kommit ned till en attraktiv nivå samtidigt som vi bedömer att resultatutvecklingen kommande år gynnas av färdigställda projekt samt av bolagets långa räntebindning", kommenterar förvaltarna.

Fonden har även passat på att öka innehavet i K-fastigheter efter en tids nedgång i aktiekursen samt ökat sin position i Catena.

Fonden avyttrade innehavet i K2A samt minskade exponeringen mot SBB och Wallenstam.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Balder, Sagax och Swedish Logistic Property med portföljvikter om 9,4, 9,0 respektive 8,5 procent.

Lannebo Fastighetsfond A SEK, %juli, 2022
Fond MM, förändring i procent21,9
Index MM, förändring i procent18,0
Fond i år, förändring i procent-36,5
Index i år, förändring i procent-31,3
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER