Bildkälla: Stockfoto

Episurfs företrädesemission tecknades till 75 procent inklusive garanter

Medicinteknikbolaget Episurf Medicals företrädesemission tecknades till 57,9 procent av den önskade emissionsvolymen med och utan uniträtter. Ytterligare 17,2 procent av emissionsvolymen tilldelas emissionsgaranterna och företrädesemissionen tecknades därmed till 75,0 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

Episurf kommer att tillföras en emissionslikvid om totalt 90 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Syftet med företrädesemissionen är primärt att finansiera den pågående kommersialiseringen av Episealer Patellofemoral System i USA och den amerikanska regulatoriska processen för Episealer MTP-System, den pågående kommersialiseringen av Episealer Knee och Episealer Talus Systems inom olika geografier samt fortsättningen av klinisk utveckling utöver allmänna företagssyften.

Då företrädesemissionen har genomförs framgångsrikt, antar Episurf ett finansiellt mål att uppnå årlig försäljning om 150-200 miljoner kronor på medellång sikt, vid vilken tidpunkt bolaget förväntar sig komma att bli kassaflödespositivt.

- Vi slutför härmed en mycket viktig finansiering vid en viktig tidpunkt, och vi är tacksamma för stödet vi fått från både gamla och nya investerare. Vi är helt fokuserade på att verkställa på vår strategi, och vi har flera viktiga milstolpar framför oss, säger Pål Ryfors, vd i Episurf Medical.

Bolaget emitterar 375,66 miljoner nya B-aktier och har därefter 642,73 miljoner aktier utestående.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER