Bildkälla: Stockfoto

Aktiespararna sätter köp på Combinedx

Aktiespararna ger rekommendationen köp för it-konsultbolaget Combinedx med riktkursen på 61 kronor, framgår det av en analys.

Analytikerna tror på en tillväxt inklusive förvärv om 10-15 procent under det kommande året för bolaget.

"Rörelsemarginalen bör också stegvis förbättras från dagen nivåer. Man har också gjort några förvärv under våren som ännu inte syns fullt ut i siffrorna."

Aktiespararna pekar mot att aktiens värdering skapar ett attraktivt ingångsläge för investerare.

"I dagsläget ligger värderingen på 11x ebit på rullande tolv månader. Räknat på vår prognos för 2024 där förvärv ingår sjunker den till omkring 8,5. Det är knappast en hög värdering och ger utrymme för en uppvärdering av aktien kommande år. P/e-multipeln för innevarande år ligger på 10 efter utspädning vilket också är attraktivt givet den tillväxt som kan väntas framöver."
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER