Bildkälla: Stockfoto

SPP Generation 60-tal minskade 0,07 procent i april - framflyttade förväntningar på räntesänkningar

Fonden SPP Generation 60-tal minskade 0,07 procent i april, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,01 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 7,76 procent och är därmed bättre än index som har ökat 7,10 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av förvaltaren Olav Chen.

Inledningsvis nämner förvaltaren att Stockholmsbörsen steg med 0,9 procent samtidigt som det globala aktieindexet MSCI DM föll med 0,9 procent. Den svenska penningmarknaden steg med 0,3 procent, medan svenska statsobligationer föll med 0,4 procent.

"Sammantaget bidrog aktieinvesteringar negativt till utvecklingen för Generationsfonderna jämfört med jämförelseindex medan aktiva ränteinvesteringar bidrog positivt. Vi var relativt neutralt viktade under månaden, dock med något större aktieexponering än jämförelseindex."

Vidare beskriver förvaltaren makroläget, där det har skett en svängning vad gäller kampen mot inflationen. USA lyfts fram som exempel, landet har för tredje månaden i rad uppvisat uppgångar i inflationstalen.

Det är flera inflationstal som visar på det svåra läget i USA, där förvaltaren nämner bland annat "superkärninflation" och andra prisindikationer som visar på att inflationen har tagit fart på nytt i USA.

"Denna kombination har fört med sig ytterligare framflyttningar av de länge förväntade räntesänkningarna av den amerikanska centralbanken Fed. En första räntesänkning är inte längre inprisad i vare sig juni eller juli och nu nästan helt inprisad först i november."

Förvaltaren hänvisar till att flera bedömare har ansett att det är osannolikt att Fed kommer genomföra några förändringar innan och under valrörelsen i USA.

Fonden hade omkring 4 procentenheter mer aktier än vad jämförelseindex hade vid månadsskiftet.

Fondens tillgångsfördelning bestod till 67,81 procent av aktier och 32,16 procent av räntebärande instrument.

Vad gäller regional fördelning hade fonden störst exponering mot Nordamerika, Europa och Asien, med vikter om 44,99, 40,82 respektive 11,58 procent.
SPP Generation 60-tal, %april, 2024
Fond MM, förändring i procent-0,07
Index MM, förändring i procent-0,01
Fond i år, förändring i procent7,76
Index i år, förändring i procent7,10
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER