Bildkälla: Stockfoto

Aktiespararna Småbolag Edge ökade 10,4 procent i maj - amerikanska marknaden dominerade månaden

Fonden Aktiespararna Småbolag Edge steg 10,4 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 7,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 18,1 procent och är därmed bättre än index som har ökat 13,9 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Peter Magnusson och André Netzén Örn.

Inledningsvis skriver förvaltarna att marknaden har varit volatil under maj, med fokus på både stigande räntor och ekonomisk återhämtning.

"En oväntat stark rapport från Nvidia bidrog också till att stärka börshumöret under den senare delen av månaden. Sammantaget leder ovanstående till att världsindex i lokal valuta är upp omkring 4,5 procent men endast 0,09 procent i svenska kronor under månaden. Det senare förklaras av att den svenska kronan har varit stark i motsvarande utsträckning, alltså en förstärkning med cirka 4,4 procentenheter", skriver förvaltarteamet.

Vidare förklaras den amerikanska marknaden som vanligt ha dominerat månaden. 10-årsräntan föll från 4,68 till 4,35 procent i mitten av maj. Efter en presentation av protokollet från senaste Fedmötet, vilken visade splittrade åsikter om räntehöjningar, steg räntorna igen, och 10-åringen avslutade månaden på 4,50 procent.

Under månaden rapporterade Nvidia rekordintäkter för kvartalet på 26 miljarder dollar, en ökning med 18 procent från föregående kvartal och 262 procent från förra året. Bolaget ser positivt på framtiden, och annonserade även aktiesplit samt ökade utdelningen med 150 procent.

Förvaltarna påpekar att maj historiskt sett är en svag börsmånad, med en genomsnittlig avkastning på 0,2 procent sedan 1950. En stark maj förklaras indikera positiv marknadspsykologi. De år när S&P 500 har stigit med 3 procent eller mer i maj, tenderar de följande sju månaderna också att vara positiva i över 70 procent av fallen, enligt förvaltarna.

Månadens positiva bidrag till avkastningen hänvisas till övervikter i bland annat Smart Eye, Camurus, Sweco, Addtech, Raysearch och Flat Capital.

"Flat Capital deltog i en investeringsrunda i det Elon Musk grundade xAI tillsammans med framstående investerare såsom Sequoia Capital. Övriga bidragsgivare gick starkt i det allmänt positiva småbolagsklimatet."

Bland negativa bidrag nämns istället Sinch, övervikter i Sivers Semiconductor och Alcadon, samt undervikten i Calliditas.

Fondens största innehav var Smart Eye, Addtech och VBG, med vikter om 4,0, 3,8 och 3,6 procent. Största sektorerna var informationsteknologi, industri och hälsovård.

Aktiespararna Småbolag Edge, %maj, 2024
Fond MM, förändring i procent10,4
Index MM, förändring i procent7,3
Fond i år, förändring i procent18,1
Index i år, förändring i procent13,9
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER