Bildkälla: Stockfoto

DNB Grønt Skifte Norden ökade 2,20 procent i maj - ökat i flertalet innehav

Fonden DNB Grønt Skifte Norden S steg 2,20 procent i maj, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,31 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 15,16 procent och är därmed bättre än index som har ökat 12,48 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Øyvind Fjell och Andreas Bertheussen.

"Den nordiska marknaden steg med 1,3 procent i maj, drivet av starka resultat i Norge och Sverige som ökade med 5,2 procent respektive 2,0 procent, eftersom de inhemska valutorna stärktes mot euron. Danmark steg med 0,4 procent under månaden, medan Finland föll tillbaka med 0,9 procent", inleder förvaltarna.

Aktieurvalet hade en negativ påverkan på relativa utvecklingen, men kompenserades av positiv sektorallokering. Generellt presterade även gröna aktier bättre än index, vilket gynnade fonden.

Per sektor kom de bästa bidragen från övervikten mot allmännytta och kapitalvaror, samt undervikten mot konsumenttjänster. Negativa bidrag kom istället från undervikten i transport och finanstjänster.

Bland enskilda bolag kom de bästa bidragen från Caldeler, följt av Wärstilä, Schibsted och Ørsted. I den negativa vågskålen återfanns istället Autostore som föll ytterligare på grund av svagare försäljning under det första kvartalet. Undervikten i Ericsson bidrog också negativt.

Även om man inte ser någon större avmattning i ekonomin utesluter inte förvaltarna risken för en mjukare global ekonomi i och med de högre räntorna. Därför prioriteras defensiva aktier och företag som gynnas av lägre räntor.

Gällande portföljaktiviteten valde man under månaden att öka i Boliden, ABB, Cadeler, Schibsted. Istället minskades innehavet i Mowi.

De största innehaven vid månadsskiftet var Novo Nordisk, Vestas Wind Systems och Atlas Copco med portföljvikter om 9,67, 7,04 respektive 5,57 procent.

De största övervikterna i fonden var mot Vestas Wind Systems, Nkt och Wärtsilä. De största undervikterna var i Nordea, Assa Abloy och Equinor.

Danmark, Sverige och Finland utgjorde de största marknaderna med exponeringar på 41,21, 33,92 respektive 9,55 procent.

Industrisektorn hade den största exponeringen i fonden med 46,18 procent, följt av hälsovård med 13,35 procent.

DNB Grønt Skifte Norden S, %maj, 2024
Fond MM, förändring i procent2,20
Index MM, förändring i procent2,31
Fond i år, förändring i procent15,16
Index i år, förändring i procent12,48
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER