Bildkälla: Stockfoto

DNB Renewable Energy retail ökade 4,30 procent i maj - ökat i Atkore, Novozymes och Vestas

Fonden DNB Renewable Energy retail A steg 4,30 procent i maj, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 5,49 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 1,01 procent och är därmed bättre än index som har minskat 2,66 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Christian Bergholt Rom, Laura Natumi McTavish och Stian Ueland.

Inledningsvis skriver förvaltarna att MSCI World Index steg till ny rekordnivå under månaden, där utvecklade marknader presterade bättre än tillväxtmarknader.

"USA ledde uppgången, där S&P 500, Russell 2000 och Nasdaq såg betydande vinster, uppmuntrade av en duvaktig ställning från Fed och bättre än förväntade resultat, särskilt från Nvidia", skriver förvaltarna.

Förvaltarna menar dock att marknadsvolatiliteten ökade mot slutet av månaden på grund av svaga amerikanska statsobligationer, samt stigande PMI och konsumentförtroende. Europeiska aktier steg med stark makroekonomisk data, trots blandad aktivitet i Storbritannien och ökande KPI i Eurozonen.

Gällande fondens utveckling kom det bästa bidraget från Sunrun. Bolaget släppte en rapport som visade på ökad efterfrågan inom amerikansk solenergi för bostäder. Den svagaste positionen var istället Darling Ingredients, där låga priser på fetter och förnybar diesel påverkar vinsterna negativt.

Under månaden valde förvaltarna att öka positionerna i Atkore, Novozymes och Vestas.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Novozymes, IMCD och Vestas med portföljvikter om 7,36, 7,12 respektive 6,30 procent.

Fonden hade störst övervikt relativt index mot innehaven i IMCD, Novonesis och Vestas, samt störst undervikt mot Ls Industrial Systems, Shihlin Electric & Engineering och TPI Composites.

Gällande fondens geografiska exponering var USA, Danmark och Nederländerna de största marknaderna med exponeringar om 29,28, 21,48 respektive 10,48 procent.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var industri, material och informationsteknik med exponeringar om 36,77, 17,88 respektive 16,52 procent.

DNB Renewable Energy retail A, %maj, 2024
Fond MM, förändring i procent4,30
Index MM, förändring i procent5,49
Fond i år, förändring i procent-1,01
Index i år, förändring i procent-2,66
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER