Bolagspresentation:

100 % koldioxidneutral elektricitet från industriella restgaser

Swedish Stirling AB är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Bolagets senaste produkt – PWR BLOK 400-F – är en unik egenutvecklad lösning för att återvinna energi ur industriella rest- och fackelgaser och omvandla dessa till 100% koldioxidneutral elektricitet med hög effektivitet.

PWR BLOK är – enligt det oberoende certifieringsföretaget Lloyd’s Register – det billigaste sättet att producera elektricitet som existerar idag, och ger större CO2-besparingar per investerad krona än något annat energislag.

Vision, Affärsidé och Mål

Vision- Vår vision är att etablera stirlingteknologin som det bästa alternativet för lokal och hållbar produktion av elektricitet.

Affärsidé- Vår affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja tekniska lösningar baserat på stirlingteknologin, och som ger kunderna klimatvänligt producerad elektricitet till konkurrenskraftiga priser

Mål- Våra mål för de kommande åren är att öka antalet tecknade ordrar, öka bruttomarginalen, samt att uppnå positivt kassaflöde.

Om Swedish Stirling AB

www.swedishstirling.com

ir@swedishstirling.com

ORG. NR

556760-6602

ADRESS

Swedish Stirling AB Gruvgatan 35B 421 30 Västra Frölunda Sweden

Swedish Stirling på Avanza:

https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/708821/swedish-stirling

Swedish Stirling Nordnet:

https://www.nordnet.se/marknaden/aktiekurser/16609651-swedish-stirling

page2image16375024page2image22551872page2image10036768page2image16322400page2image12147232page2image20524816page2image16290784page2image14264144page2image16296400

 

Nyhetsflöde Swedish Stirling AB

Related articles: