Bildkälla: Stockfoto

Räntechefen ser intressanta värderingar bland fastighetsobligationer

Carnegie Fonders räntechef Niklas Edman menar att Riksbankens räntehöjning på 100 punkter förra veckan endast fick viss effekt på de korta räntorna, samtidigt som det knappt märktes på treårsräntorna. Det säger Edman i en intervju med Affärsvärlden.

"Även om det var en jättehöjning så var mycket redan inprisat i marknaden. Något att hålla ögonen på framöver är att Riksbanken inte har samma höga räntebana som marknaden har. Det betyder att om Riksbanken håller sig till sin prognos ska räntorna ner en hel del”.

Vidare menar Edman att fastighetssektorn är ett väldigt intressant område. Fastighetsbolagen förväntas få det tufft när räntorna stiger och fastighetsobligationer har värderats ner ordentligt under året där vissa enligt förvaltaren sjunkit lite väl mycket.

"De flesta stora fastighetsbolag har en ganska lång finansiering framåt med relativt begränsade förfall närmsta åren. Det gör att det finns tid att anpassa sin kostnadskostym: sälja fastigheter, dra in utdelning, nyemission och amortera. Räntehöjningar spelar roll, men man bör hålla lika mycket koll på hur bolagen kan hantera konjunkturutvecklingen. Vilka vakansrisker som finns i en lågkonjunktur är väldigt viktigt att ha koll på”, menar Edman.

En obligation man tittat särskilt noga på är en av Balders hybridobligationer med första potentiella förfall i mars 2023. Obligationen har handlats till en underkurs på 10-20 procent, vilket innebär en förväntad avkastning om 20-40 procent till första förfall.

Fortsättningsvis lyfter man fastighetsbolaget SBB ur ett kreditperspektiv och menar att det är svårt att få en tydlig uppfattning om bolaget i samband med senaste tidens turbulens. I grunden gillar Edman bolagets exponering och deras obligationer är extremt billiga för tillfället. Däremot ska man inte underskatta blankarkampanjen mot bolaget samt kostnaden för SBBs obligationsfinansiering som inte anses vara hållbar.

”Vi har en mindre andel SBB-obligationer i våra fonder med högre risk. Vi följer situationen noga och kan tänka oss att både öka och minska beroende hur situationen utvecklas. På Carnegie Fonder träffar vi löpande bolag, ägare, banker och de som sitter på lånen för att få en heltäckande bild", avslutar Edman.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER