Bildkälla: Stockfoto

Consensus Småbolag minskade 5,89 procent i maj - avyttrat Embracer

Fonden Consensus Småbolag minskade 5,89 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden minskat 11,74 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Anders Wright.

Inledningsvis skriver förvaltaren att man under månaden sålt ut resterande innehav i Embracer samt haft flertalet möten med Hexatronics ledning till följd av respektive bolags svaga utveckling.

"Fortsätter bolaget (Hexatronic, reds.anm) att växa och leverera enligt sina egna mål kommer detta till slut även visa sig i aktiekursen. Bolaget värderas på våra prognoser till cirka 9 gånger rörelseresultatet", skriver förvaltaren.

Vad gäller de kvarvarande kvartalsrapporterna som inkom under månaden lyfter förvaltaren bland annat Better Collective som rapporterade en omsättningstillväxt om 30 procent jämfört med samma period i fjol.

"Surgical Science visade även de på stark tillväxt i Q1 där omsättningen växte 44 procent YoY. Educational Products växte 48 procent YoY där Q1 normalt är ett svagare kvartal. Industry/OEM visar på en stark tillväxt om 37 procent. Marginalerna förbättras även i kvartalet där den justerade rörelsemarginalen kom in på 25,9 procent (16 procent)", skriver förvaltaren.

För Awardit och Carasent blev omsättningstillväxten 32,6 respektive 34 procent, varav 15,2 respektive 16 procent organiskt.

Portföljbolaget Truecallers omsättning minskade med 3 procent jämfört med samma period i fjol.

"Tack vare en bättre kostnadskontroll slog man dock estimaten för justerat EBITDA där marginalen landade på 39 procent (46 procent). Bolaget nämner att året har börjat svagt för annonsmarknaden men att det väntas vända under andra halvåret", avslutar förvaltaren.

Vid månadsskiftet hade fonden störst portföljvikter i Better Collective, Hexatronic och Evolution med vikter om 9,95, 9,76 respektive 9,43 procent.

Consensus Småbolag, %maj, 2023
Fond MM, förändring i procent-5,89
Fond i år, förändring i procent-11,74
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER